Dr. Tusa-Illyés Anna

2014-ben diplomáztam a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvostudományi Karán, majd 2018-ban a SOTE-n tettem le konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányú szakvizsgámat.

Fő érdeklődési területem a különböző rögzített és kivehető, ill. implantátumokra épülő fogpótlások készítése.
Klinikánkon – melynek 2018 kezdete óta vagyok tagja – elérhetőek napjaink legkorszerűbb technológiái és eljárásai, melyeket folyamatosan alkalmazunk.

Munkám során igyekszem pácienseink igénye szerinti, teljes fogazatra kiterjedő megoldást találni, mely hosszú távon kielégítő eredményt nyújt esztétikailag és funkcionálisan egyaránt.

Fontosnak tartom a személyre szabott, egyedi megoldásokat. Mindezt a kellően nyitott kommunikációs légkör, kimagasló figyelem és empátia teszik lehetővé. Jelenleg három nyelven (magyar, román, angol) beszélek folyékonyan, ily módon is elősegítve a gördülékeny munka menetét.